GRUPA WSPARCIA DLA KOBIET DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

Jeżeli:

  • nie czujesz się bezpiecznie w związku małżeńskim lub partnerskim
  • doświadczasz przemocy fizycznej (bicia, popychania, szarpania, itp.)
  • odczuwasz lęk przed małżonkiem, partnerem
  • odczuwasz, że jesteś krytykowana, poniżana
  • czujesz się nierozumiana, nieważna zauważasz, że łamane są Twoje prawa
  • nie dostrzegasz rozwiązania swojej trudnej sytuacji kryzysowej

To przyjdź, weź udział w spotkaniach GRUPY WSPARCIA DLA KOBIET DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

Spotkania grupy mają charakter otwarty, co oznacza, że można do niej dołączyć w każdym momencie.

Zajęcia są bezpłatne, odbywają się w każdą środę w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3.

Kobiety zainteresowane udziałem w Grupie wsparcia zapraszamy do kontaktu:

  • osobistego w siedzibie OIK PCPR przy ul. Składowej 3 w Lubinie,
  • telefonicznego pod nr 76 847 96 91,
  • drogą elektroniczną pod adresem e-mail: pcpr@powiat-lubin.pl