LEPSZE JUTRO 2018

Lepsze Jutro

Dla wszystkich osób pokrzywdzonych różnymi przestępstwami, ich rodzin i bliskich a także świadków przestępstw.

Oferujemy bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną, psychoterapeutyczną ...

W przygotowaniu