„Lepsze Jutro” 2021

„Lepsze Jutro 2021”

DLA WSZYSTKICH OSÓB POKRZYWDZONYCH RÓŻNYMI PRZESTĘPSTWAMI, ICH RODZIN I BLISKICH, A TAKŻE DLA ŚWIADKÓW PRZESTĘPSTW

Ośrodek wsparcia osób dotkniętych przestępstwem

GRONO

Legnica

Jawor

Chojnów

Lubin

Polkowice

Góra

Głogów