Od Teraz

„Od Teraz”

BEZPŁATNIE pomagamy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzinom

Oferujemy bezpłatną pomoc krótkoterminową w okresie od 1 do 6 miesięcy

GRONO

Legnica

Jawor

Chojnów

Lubin

Polkowice

Góra

Głogów