PROJEKTY I DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

Projekty i działania rok 2021

„Lepsze Jutro 2021”

DLA WSZYSTKICH OSÓB POKRZYWDZONYCH RÓŻNYMI PRZESTĘPSTWAMI, ICH RODZIN I BLISKICH, A TAKŻE DLA ŚWIADKÓW PRZESTĘPSTW

Ośrodek wsparcia osób dotkniętych przestępstwem

Projekty i działania rok 2020

„Zdalne Wsparcie”

STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI I ROZWOJU SPOŁECZNEGO „GRONO” ORGANIZUJE BEZPŁATNE, ZDALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ICH RODZIN.

W RAMACH ZDALNEGO WSPARCIA OFERUJEMY DYŻURY SPECJALISTÓW W ZAKRESIE WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO PRZECIWDZIAŁAJĄCEGO NEGATYWNYM SKUTKOM PANDEMII

„Od Teraz”

BEZPŁATNIE pomagamy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzinom

Oferujemy bezpłatną pomoc krótkoterminową w okresie od 1 do 6 miesięcy

„Lepsze Jutro”

Jesteśmy dla wszystkich osób pokrzywdzonych różnymi przestępstwami ich rodzin i bliskich a także świadków przestępstw.

Oferujemy bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną, psychoterapeutyczną ...

Projekty i działania rok 2019

„Biuro do Spraw Dobrych”

Stowarzyszenie Grono otwiera klub wolontariusza z elementami socjoterapii dla dzieci i młodzieży z Lubina i okolic.

Wszystkich chętnych, chcących poznać tajemnicę zapraszamy do wypełniania formularza ...

Lepsze Jutro

Dla wszystkich osób pokrzywdzonych różnymi przestępstwami, ich rodzin i bliskich a także świadków przestępstw.

Oferujemy bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną, psychoterapeutyczną ...

Dzieci z programu Lepsze Jutro

Hip, Hip Hurra Dzieci Stowarzyszenia wyjechały na kolonie !!! 24.08.2019 r. o godz. 8:00 rano dzieci programu "Lepsze Jutro" wyjechały na kolonie

. Tygodniowy wyjazd obfituje w moc atrakcji m.in: wycieczki, gry terenowe, zajęcia ...

STOP HEJTOWI W SZKOLE

W miesiącu lipcu i sierpniu, na indywidualne, darmowe konsultacje psychologiczne, wszystkich, a w szczególności rodziców z dziećmi, którzy mieli styczność lub doświadczyli przemocy w szkole.

W ramach projektu „STOP HEJTOWI W SZKOLE” kontynuujemy cykl działań, tj.: warsztaty umiejętności radzenia sobie z przemocą .

Projekty i działania rok 2018

Lepsze Jutro

Dla wszystkich osób pokrzywdzonych różnymi przestępstwami, ich rodzin i bliskich a także świadków przestępstw.

Oferujemy bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną, psychoterapeutyczną ...