Możesz otrzymać bezpłatną pomoc!

Nie wszystkie osoby będące ofiarami przestępstw potrafią sobie poradzić z ich skutkami. Wszystko zależy od poczucia krzywdy i zniszczeń jakie zadziały się w ich życiu. Poczucie krzywdy, bolesnego zranienia, utrat to okrutne narzędzia bezwzględnie rujnujące wewnętrzny świat ofiar, świadków i ich bliskich. Destrukcja przeżywanych emocji może prowadzi do poczucia bezsilności, bezradności aż na skraj odczuwanej rozpaczy….

Kryzys wywołany przestępstwem zabiera człowiekowi spokój, wewnętrzną siłę, poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem. Zaczyna dominować w nim smutek uczucie lęku i chaosu. Wewnętrzny ból, niepewność i zamęt niejednokrotnie narzucają pytania typu: Co ze mną będzie dalej? Dlaczego ja? Czy to co odczuwam i co się dzieje, kiedyś się skończy? Jak postępować, aby w przyszłości uniknąć podobnych zdarzeń? Jak zrozumieć to, co się wydarzyło? Jak przestać się bać? Aby osoba mogła poradzić sobie z trudną sytuacją, w której się znalazła, potrzebuje skutecznych działań z zewnątrz, ukierunkowanych na uruchomienie jej sił i zasobów osobistych, niezbędnych do zatrzymania „śniegowej kuli” nieszczęść w jej życiu. Odpowiedzią na te potrzeby jest powstający w Lubinie Ośrodek Wsparcia Osób Dotkniętych Przestępstwem „Lepsze Jutro”. Podobne podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej – działają w całej Polsce. W naszym mieście pozyskało je Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Rozwoju Społecznego Grono.

W związku z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny koordynuje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W bieżącym roku obchody będą się odbywały w dniach od 19-25 lutego. Tydzień Osób pokrzywdzonych przestępstwem otwiera szereg działań mających wspierać takie osoby kompleksowo w zakresach: interwencyjnym, terapeutyczno-wspomagającym oraz w zakresie potrzeb życiowych. Marta Wardach prezes stowarzyszenia mówi: – Uważamy, że wsparcie opiera się na dostępności do środków zaradczych. Każdy kto przyjdzie do nas w potrzebie wynikającej z doświadczonego przestępstwa, może liczyć na wsparcie prawnika, psychologa, psychoterapeuty, lekarza psychiatry. Może liczyć na wsparcie żywnościowe i materialne. Mamy szereg specjalistów, którzy będą działać na rzecz osób pokrzywdzonych. Ważną informacją jest również to, że przewidujemy pomoc dla osób obcojęzycznych i głuchoniemych. Możemy też dojechać do tych, którzy nie będą w stanie do nas dotrzeć.

Znajdziesz pomoc pod numerami telefonów:
796-096-831 oraz 665-244-69