Stowarzyszenie na Rzecz Integracji
i Rozwoju Społecznego „Grono”

Zebrane dary pojadą do Lwowa