Stowarzyszenie na Rzecz Integracji
i Rozwoju Społecznego „Grono”

„Biuro do Spraw Dobrych”