Stowarzyszenie na Rzecz Integracji
i Rozwoju Społecznego „Grono”

„Stop hejtowi w szkole”