Stowarzyszenie na Rzecz Integracji
i Rozwoju Społecznego „Grono”

„Obóz terapeutyczny”