O NAS

Celem naszego Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Rozwoju Społecznego jest przede wszystkim rozwój bezpłatnych usług społecznych,  wsparcie osób i grup zagrożonych wykluczeniem. Sprzyjanie rozwojowi regionu. Wspieranie inicjatyw jego mieszkańców. Chcemy, aby działania te wyłaniały się z inicjatywy oddolnej i integrowały naszą społeczność wokół wspólnych celów.

Stowarzyszenie powstało w 2016 roku. Powołały je do życia osoby, które od lat w swojej pracy spotykają się z potrzebami innych, z trudnościami, barierami, które nie pozwalają na godne i spokojne funkcjonowanie. Stowarzyszenie ma być odpowiedzią na różne społeczne problemy i bolączki. Zarówno indywidualne jaki i grupowe, czy lokalne. Kadra jaką dysponujemy  składa się z dynamicznych i wykształconych ludzi, którzy ciągle pogłębiają swoją wiedzę. Wśród członków Stowarzyszenia Grono znajduje się wielu specjalistów, którzy chcą wychodzić poza swoją pracę zawodową i z pasją otwierać się na społeczność lokalną. Są to psychologowie, psychoterapeuci, prawnicy, lekarze, ekonomiści, dziennikarze, logopedzi. Dzięki takiemu zespołowi  do wszystkich problemów i tematów możemy podchodzić interdyscyplinarnie. Bardzo bliskie są nam pojęcia: tolerancja, szacunek, odpowiedzialność i świadomość.